ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

บริษัท รักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด กรุ๊ป จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด กรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ ให้บริการแก่หน่วยงานทั้งองค์กรของรัฐ บริษัทฯ ห้าง ร้าน โรงงาน โรงแรม หมู่บ้าน อาคารชุด และอื่นๆ ด้วยการบริหารงานของทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ทำให้ "รปภ”.แสนศรี การ์ด กรุ๊ป ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พนักงาน รปภ ของทางบริษัทฯ มีการตรวจประวัติพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน กับกองทะเบียนประวัติทางอาชญากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมวินัยทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในทุกหลักสูตร ที่ได้มาตรฐานสากล และความปลอดภัยสูงสุด สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ทุกหน่วยงาน ที่ใช้บริการกับเรา บริษัทฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กรคุณ ตลอดไป

ชื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ

Saensri Security Guard group Co., Ltd.

Saensri guard Group Security Company Limited is one of the operators in the business of security services. The company provides services to government agencies, companies, stores, factories, hotels, condominiums and others. Manage the work of an efficient team with over 10 years of experience Let "Security" Saensri guard Group has been continuously trusted by customers, staff, security of the company. There is a background check on all security personnel. With the criminal record registration division and the National Police Agency.

With a professional security team Along with the personnel that Through discipline training, both theoretical And practical In all courses That meets international standards And maximum safety Create maximum satisfaction for all departments. Who use our service, the company is ready to be a part of your organization's success forever.

Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.