ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

ติดต่อเรา (Contact Us)


สนง.ใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด กรุ๊ป จำกัด

 • เลขที่ 28 ซอยรามคำแหง42 ถนนรามคำแหง
 • แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทรศัพท์: 0-2374-5650
 • โทรสาร : 0-2374-5871
 • E-Mail : ssg_guard2550@hotmail.com
 • www.ssgsecurityguard.com

Saensri Security Guard group Co., Ltd.

 • 28 SOI Ramkhamhaeng 42 Ramkhamhaeng Rd.
 • Huamark , Bangkapi Bkk.10240
 • Tel. 0-2374-5650
 • Fax : 0-2374-5871
 • E-Mail : ssg_guard2550@hotmail.com
 • www.ssgsecurityguard.com