ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

บริการของบริษัท รักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด กรุ๊ป จำกัด

เราเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย ที่ได้รับความไว้วางใจ จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มี บริการรักษาความปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ที่เชื่อถือได้มีเจ้าหน้าที่ มีความชำนาญที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยมาเป็นอย่างดี

อีกทั้งยังจัดให้มีการวางแผนงานให้สอดคล้องกับผู้ว่าจ้าง เพื่อสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัด และทันต่อเหตุการณ์

พร้อมทีมงานด้านการฝึกอบรม ในการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และบริการด้านการรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพ ในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันอัคคีภัย ระบบการจราจร และบริษัทประกันภัย เป็นต้น

บริษัท รักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด กรุ๊ป จำกัด จัดหา รปภ. ดูแลรักษาความปลอดภัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่

 • • โรงแรม
 • • คอนโด / อาคารสำนักงาน
 • • อพาร์ทเม้นท์
 • • หมู่บ้านจัดสรร
 • • บริษัท ห้างร้าน สำนักงาน
 • • โรงงานอุตสาหกรรม / คลังสินค้า

The service of Ssg2516security guard Co.,Ltd.

We are a security company That has been entrusted From agencies and organizations with security services . The standard A security company Reliable with officials Savvy received security training courses as well .

Ssg2516security guard Co.,Ltd. Supply security and Maintain the security as well as facilities for.

 • • Hotel
 • • Condo / high buildings.
 • • The Apartment.
 • • Village offers secluded
 • • The companies office.
 • • Industrial / warehouse.