ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

งานประเภทบริษัท / โรงงานอุตสาหกรรม
Types of company / factory.

รายชื่อผู้ใช้บริการบางส่วน (Partial list of client)

 
- บริษัท พี.ซี.เอส. ไดดาสติ้ง จำกัด - อาคารชุดเดอะเบส
- บริษัท พี.ซี.เอส.ฟอร์จิ้ง จำกัด - บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน ไทยแลนด์ จำกัด
- บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น จำกัด - บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   
 
- บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสที่ จำกัด (มหาชน) เครือ SCG - บริษัท คอนวูด จำกัด
- บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยนครหลวง จำกัด ( มหาชน ) - บริษัท ซี.พี.อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท ฟูรูกาว่า เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - บริษัท เซเม็กซ์ จำกัด
- บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) โรงงาน 1 - บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2
- บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) โรงงาน 3 - บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายโครงสร้างและพื้นฐานบริการ
- บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเหมืองวัตถุดิบ - บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจัดส่ง
- บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำ Control system Room - บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบรรจุ