ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

งานประเภทหมู่บ้าน Types of villages.

รายชื่อผู้ใช้บริการบางส่วน (Partial list of client)
 
- หมู่บ้านเศรษฐศิริวงแหวน-สุขาภิบาล 2 - หมู่บ้าน บิสทาวน์ พระราม 3 – สุขสวัสดิ์
- หมู่บ้านวรารมย์ ประชาอุทิศ-ธนบุรี - หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ
- หมู่บ้านบุรีรมย์คู้บอน - หมู่บ้านกลางเมือง เกษตรนวมินทร์ 2
- หมู่บ้านกลางเมืองพระราม 3 – สุขสวัสดิ์ - หมู่บ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน
- หมู่บ้าน บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว เสนา 2 - หมู่บ้าน บิสทาวน์ ศรีนครินทร์
- หมู่บ้านกลางเมือง บิสทาวน์ -ศรีนครินทร์ - หมู่บ้าน แกรนด์รอยัล นิศาชล กัลปพฤกษ์
- หมู่บ้านเดอะเทอเรส งามวงศ์วาน – ติวานนท์ - หมู่บ้านสวิสทาวน์ เกษตร-นวมินทร์
- หมู่บ้านกลางเมือง รัชดา 36 - หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางนาตราด
- หมู่บ้านภัทราวิลล่า - หมู่บ้านราชาวดี พาร์ค พระราม 2
- หมู่บ้านวิสต้าปาร์ค แจ้งวัฒนะ - หมู่บ้านนิรันดร์พาร์ค ศรีนครินทร์
- หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ สาทร – ราชพฤกษ์ - หมู่บ้านแลนด์มาร์ค ลาดพร้าว
- หมู่บ้านเศรษฐสิริ-วัชระพล - โครงการ 23 องศาวิลล่า
- โครงการดิเอมเมอร์รัลคลิก - บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด